خانه / خدمات و پشتیبانی / نمایندگان استانی 

نمایندگان استانی 

زنجیره نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور جهت ارائه خدمات سریع و با کیفیت بالاتر به مشتریان گرامی .

 

نام شرکتمدیرعاملاستانتلفن ثابتنمابر
فرمند افزار طبآقای مهندس فیروزنیاآذربایجان شرقی و غربی041-35536053041-35545323
تجهیزات پزشکی فرخیآقای مهندس فرخیاردبیل045-33258933045-33258933
بهبود سازانآقای مهندس بهبهانیاصفهان031-32666425
031-32666424
پرشین طبآقای مهندس حسینیبوشهر071-32301294071-32301294
آرتا رایان سلامت پارتیاآقای مهندس زنگنهخراسان شمالی،رضوی،جنوبی051-35244763051-35244763
نوین طب شاهوارآقای مهندس حجیسمنان023-32231346023-32231345
تجهیز گسترموژانآقای مهندس امیدسیستان و بلوچستان054-33219278054-33219278
پرشیا آزما سیستمآقای دکتر توکلیفارس071-36245649071-36359305
تجهیز گستر آبیدرآقای مهندس امین زادکردستان087-33566083087-33566085
تجهیزات پزشکی ایلیا طبآقای مهندس شاه محمودیکرمان034-32446601034-32439180
تجهیزات پزشکی پردیسآقای مهندس نمدیگیلان013-33601022013-33600486
تجهیزات پزشکی بابل سیناآقای مهندس نمدیمازندران،گلستان011-32260241011-32256441
دریای بیکران سلامتآقای مهندس نعیمیانهرمزگان076-32243133076-32210943
تجهیزات پزشکی هگمتان طبآقای مهندس مجیدیهمدان،کرمانشاه، قزوین، زنجان، مرکزی081-32530320081-32530321
طب و تصویر خوزستانآقای مهندس امینی - آقای مهندس نعمت زادهخوزستان061-32224200
مبین طبآقای مهندس صلواتییزد035-36306462035-36306462