خانه / واحد دارویی تدا / داروخانه ای

داروخانه ای

لورلین

لورلين آهسته رهش تزريقي حاوي لوپرورلين استات، آنالوگ LHRH مي باشد كه از هيپوتالاموس ترشح مي شود. لورلين آهسته رهش تزريقي به شكل يك تركيب آهسته رهش از لوپرورلين استات …

بیشتر بخوانید »