خانه / واحد دارویی تدا / بیمارستانی

بیمارستانی

ایزو فلوران-ترل

ایزوفلوران USP مایع غیر قابل اشتعالی است که به صورت بخار تجویز می شود. از لحاظ رده درمانی یک بیهوش کننده عمومی استنشاقی است که در محلول یک نرمال سدیم …

بیشتر بخوانید »

سووفلوران-سوژورن

سووفلوران یک مایع استنشاقی قابل تبخیر ، غیر قابل اشتعال ، غیر قابل انفجار و تجویز شونده بصورت بخار است. سووفلوران سوزاننده نیست و دستگاه تنفسی را تحریک نمی کند. …

بیشتر بخوانید »