جمعه , ۲۸ تیر , ۱۳۹۸

انواع آنژیوکت

هفت نوع Gauge Size ( 14G~ 26G)

 

 

کاتالوگ انگلیسی