چهارشنبه , ۳۰ آبان , ۱۳۹۷

انواع آنژیوکت

هفت نوع Gauge Size ( 14G~ 26G)

 

 

کاتالوگ انگلیسی