خانه / مطالب علمی / سوزن اولترا شارپ JMS

سوزن اولترا شارپ JMS

سوزن اولترا شارپ JMS

 Ultra sharp needle

 سوزن  خونگیری JMS  با طراحی خاص  واجد  لومن وسیع وجدار نازک سوزن که  بر اساس ایجاد حداکثر فضای خروج خون با حد اقل ضخامت سوزن  و ایجاد یک خونگیری ایده آل با حداقل  درد  طراحی شده است  سوزن  Ultra sharp با تقلید از لومن رگ و ایجاد منحنی مناسب  سر سوزن سبب حداقل تروما می شود ؛ به طوری که بعد از خروج سوزن ، قسمت بریده شده ورید  تخریب  و تراش خورد گی  ندارد و درد کمتری عارض می شود وبه سبب صاف بودن  حاشیه زخم  ترمیم سریعتر اتفاق می افتد.

مزایای سوزن اولترا شارپ JMS

 

  • کاهش تراش وتخریب بافتی در هنگان ورود سوزن:

همانطور که ملاحظه می شود سوزن JMS به خاطر سطح تحتانی تراشیدگی بافت را ندارد ولی سایر سوزنها باعث خراش وتراش بافت می وند که به علت آزاد شدن مدیاتورهای بافتی درد ایجاد می شود و عواملی مثل اینتر لوکینها  سبب بروز التهاب  می شوند که درد را تشدید می کند .

 

  • حداقل فشار وارده به سوزن :

برای داخل شدن سوزن به داخل رگ در سوزن JMS   فشار کمی مورد  نیاز است ولی برای سایر سوزنها فشار زیادتری نیاز داریم که این فشار زیاد می تواند سبب آسییب  جدار رگ و ایجاد درد وترومای بیشتر شود .

منحنی فشار ( عمودی ) و مقدار نفوذ به داخل بافت ( افقی )

همانطور که ملاحظه می شود سوزن اولترا شارپ JMS  به سبب طراحی خاص خود با فشار بسیار کمتر به عمق نفوذ مطلوب می رسد و تخریب و خراش بافتی به حداقل کاهش می یابد ودرد کمتر حس می گردد.

 

  • کاهش تخریب بافتی :

فیلم میکروسکوپ الکترونیکی بعد از ورود سوزن به زاویه ۳۰ درجه  در  سوزن اولترا شارپ JMS

توجه فرمایید که تیزی منحصر به فرد این سوزن سبب اتصال خود به خود این سطوح sharp   به یکدیگر می شود که ترمیم سریعتر و عوارض کمتری خواهد داشت

فیلم میکروسکوپ الکترونیکی بعد از ورود سوزن به زاویه ۳۰ درجه  در  سوزن سایر برند ها :

فاصله بین سطوح و صاف نبودن سطوح ، سبب تاخیر در ترمیم می شود

 

  • ضخامت حد اقل :

شمای زیر مقایسه سوزنها را از نظر ضخامت نشان می دهد سمت راست یک سوزن عادی و سمت چپ سوزن ultra sharp  را نشان می دهد همانطور که ملاحظه می شود هر چه سوزن تیز تر باشد هم تخریب بافتی ودرد کمتر است وهم لومن بزرگتری برای جریان خون خواهیم داشت.

از سمت راست به ترتیب

سوزن معمولی       سوزن sharp      و سوزن ultra sharp