خانه / خدمات و پشتیبانی / نمایندگان استانی 

نمایندگان استانی 

زنجیره نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور جهت ارائه خدمات سریع و با کیفیت بالاتر به مشتریان گرامی .

 

کدنام شرکتمدیرعاملاستانثابت
1فرمند افزار طبآقای مهندس فیروزنیاآذربایجان شرقی،غربی041-35536053
9تجهیزات پزشکی فرخیآقای مهندس فرخیاردبیل045-33258932
6بهبود سازانآقای مهندس بهبهانیاصفهان031-32666425
3پرشین طبآقای مهندس حسینیبوشهر071-32301294
2آرتا رایان سلامت پارتیاآقای مهندس زنگنهخراسان شمالی،رضوی،جنوبی051-38551528
13نوین طب شاهوارآقای مهندس حجیسمنان023-32231346
12تجهیز گسترموژانآقای مهندس امیدسیستان و بلوچستان054-33219278
5پرشیا آزما سیستمآقای دکتر توکلیفارس071-36245649
4تجهیز گستر آبیدرآقای مهندس امین زادکردستان087-33566083
11تجهیزات پزشکی ایلیا طبآقای مهندس شاه محمودیکرمان034-32446601
7تجهیزات پزشکی پردیسآقای مهندس نمدیگیلان013-33601022
10تجهیزات پزشکی بابل سیناآقای مهندس نمدیمازندران،گلستان011-32256441
14دریای بیکران سلامتآقای مهندس نعیمیانهرمزگان076-32237577
8تجهیزات پزشکی هگمتان طبآقای مهندس مجیدیهمدان،کرمانشاه، قزوین، زنجان، مرکزی081-32530320
15مبین طبآقای مهندس صلواتییزد035-36306462