ایزو فلوران-ترل

ایزوفلوران USP مایع غیر قابل اشتعالی است که به صورت بخار تجویز می شود. از لحاظ رده درمانی یک بیهوش کننده عمومی استنشاقی است که در محلول یک نرمال سدیم متوکساید در متانول که یک باز قوی است طی مدت ۶ ماه تحلیل می رود که نشانگر پایداری قوی آن می باشد.

شکل دارویی :

این دارو یک مایع بیهوشی استنشاقی است که بصورت بخار تجویز می شود. بی رنگ شفاف و پایدار بوده و فاقد هر گونه ماده افزودنی و یا پایدار کننده شیمیایی است. بوی کمی تند و شبیه اتر دارد.

شرایط نگهداری :

در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. ایزوفلوران USP هیچ ماده افزودنی ندارد و ثابت شده است که در دمای اتاق به مدت بیش از ۵ سال پایدار می ماند.

 

ادامه مطلب